Kúpele Korytnica

Kúpele Korytnica sú súčasťou obce Liptovská Osada, okres Ružomberok, Žilinský kraj, Slovenská republika, Ležív nadmorskej výške 825 m. Od Ružomberka sú vzdialené 24 km. Korytnica je súčasťou chráneného územia Národného parku Nízke Tatry.

V 18. storočí sa v Korytnici objavili snahy o dobývanie zlata.

Minerálne pramene sádrove, zemito-železnatej a uhličitej vody, súznáme od 16. storočia. Kúpeľná osada vznikla v 19. storočí. Liečili sa tu choroby žalúdočné, črevné, choroby pečene. Po druhej svetovej vojne kúpele zmodernizovali a postavili v nich ďalšie objekty.

Z doliny Pusté viedli vodu povrchovým vodovodom do Španej doliny.

Za Slovenského národného povstania po obsadení Ružomberku bola v kúpeľnej budove Hygia umiestnená vojenská nemocnica. Zariadenie pochádzalo z ružomberskej vojenskej nemocnice, ktoré tam doviezli železničkou Korytnička. Ošetrovali tu vojakov a partizánov, ktorí bojovali v smere Biely Potok – Korytnica. Na liečebnom domeje pamätná tabuľa, ktorá pripomína uvedenú významnú udalosť v dejinách slovenského národa. Od uvedeného objektu, asi 100 me, je Pamätník SNP.  Nad kúpeľmi SNP, nealeko Hiadeľského sedla je pamätná tabula venovaná výsadkovej skupine v lete 1944.

Na okolí je množstvo prechádzkových chodníkov. Z Korytnice vedie turistická značená trasa na Prašivú.

 

 

 

Translate »